AVIZ

Gode landdistriktsinitiativer i ellers stram finanslov

Foto: Mads Krabbe.
Foto: Mads Krabbe.

Pressemeddelelse

18.3.2023 08:54:45 CET | Landdistrikternes Fællesråd

Regeringen ventes inden længe at præsentere sit finanslovsudspil. Lørdag har landdistriktsminister Louise Schack Elholm (V) allerede løftet sløret for to landdistriktsinitiativer, der er en del af finanslovsforslaget. 

Til både bredbåndspuljen og puljen til landsbyfornyelse er der afsat 100 mio. kr. Og det glæder formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, at der trods en stram finanslov er initiativer målrettet landdistrikterne: 

– Jeg vil gerne rose landdistriktsministeren og regeringen for at prioritere midler til såvel bredbåndspuljen som landsbyfornyelse i en tid, hvor økonomien er spændt hårdt for, siger han. 

Bredbåndspuljen giver tilskud til lokale bredbåndsprojekter, hvor befolkningen har dårlig bredbåndsdækning, og hvor markedet ikke selv kan sikre, at der kommer en god, stabil bredbåndsforbindelse. Ifølge Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur er der fortsat ca. 36.000 adresser i Danmark, der opfylder kriterierne for at søge bredbåndspuljen om tilskud til etablering af bredbånd. 

– Der er behov for løfte alle danskere ind i den digitale fremtid. Lynhurtigt bredbånd er forudsætningen for, at virksomheder kan etablere sig og vækste, og for at almindelige borgere kan deltage i det liv, der i stigende grad udspiller sig digitalt, siger han og henviser til, at særligt covid-19 viste os, hvor afgørende hurtig bredbåndsforbindelse er for at kunne bo, arbejde og drive virksomhed i hele landet.

Også et stort antal nedrivningsparate huse er fortsat en udfordring i landdistrikterne. Ifølge Steffen Damsgaard er det med til at skæmme landskabet og gøre det sværere for lokalområder at fastholde og tiltrække nye beboere: 

– Trods en stram finanslov, havde jeg håbet på, at der var sat flere midler af til landsbyfornyelse, som vi har set de tidligere år. Landsbyfornyelse, renoveringer og nedrivning er en stor opgave, som kommunerne ikke kan løfte alene, siger han og henviser til, at Udvalget for Levedygtige Landsbyer har anbefalet at hæve de statslige midler til landsbyfornyelse til 330 mio. kr. årligt for at imødekomme behovet. 

Håber på finanslovsmidler til trafikal ligestilling og ugeaviser 

Regeringen har endnu ikke lagt sit fulde finanslovsudspil frem. Steffen Damsgaard håber derfor at se endnu flere initiativer målrettet landdistrikterne, når udspillet præsenteres: 

– Jeg vil blandt andet holde øje med, om regeringen har prioriteret midler til trafikal ligestilling på øerne, hvilket indebærer, at det koster det samme at krydse vandet som at køre på landevejen. Det vil have stor betydning for øernes udviklingsmuligheder. Dertil er det også vigtigt, at der i årets finanslov afsættes penge til den ugeavispulje, som et politisk flertal blev enige om at indføre med medieaftalen i 2022. Ellers er frygten, at endnu flere lokale medier må dreje nøglen om, siger han.

Andre læser også

Vigtigheden af affaldssortering

  Affaldshåndtering er en essentiel del af at beskytte miljøet og fremme bæredygtighed. Ved at sortere vores affald korrekt kan vi reducere mængden af affald, der ender på lossepladser, mindske forureningen [...]
  Læs mere

  Find de smukkeste smykker

   Smykker har i årtusinder været en integreret del af menneskets kultur og selvudtryk. Fra de antikke civilisationers prægtige guldkreationer til nutidens moderne design er smykker mere end blot tilbehør – [...]
   Læs mere