AVIZ

Psykologi på vestjysk: SDU og Education Esbjerg i banebrydende samarbejde om ny psykologiuddannelse i Esbjerg

SDU Esbjerg
SDU Esbjerg

Pressemeddelelse

29.3.2023 07:00:00 CEST | Syddansk Universitet

Der blæser nye vinde i det vestjyske på uddannelsesområdet – og næste skud på stammen bliver psykologi, der vil blive udviklet i tæt samarbejde med både offentlige og private virksomheder samt Education Esbjerg og det nye uddannelseskoncept E.1.

I Esbjerg går de helt nye veje for at sikre bedre sammenhæng mellem uddannelser og erhvervslivets behov. SDU, Education Esbjerg og lokale fonde har i fællesskab fundet midler til at udvikle og etablere en ny studieretning for psykologi i Esbjerg. Det er et eksempel på, hvordan man kan gentænke uddannelser og skabe grobund for at øge kvaliteten af uddannelserne i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

Sammen er det ambitionen, at der skal udbydes et studie, som sætter fokus på faglighed, trivsel, teknologi og ikke mindst sammenhæng med sydjyske offentlige og private virksomheders behov for at rekruttere psykologer. Uddannelsen skal dermed bygge på nogle af de principper, som kandidatuddannelsen i medicin er bygget op omkring og suppleres med elementer fra Education Esbjergs E.1-koncept, som både sætter de studerendes trivsel i fokus, har indbygget læring og brug af ny teknologi samt mulighed for praksisnær undervisning under studiet.

Tæt samarbejde med lokale aktører

”På SDU stræber vi hver dag efter at skabe den højeste kvalitet indenfor forskning og uddannelser. Det gør vi, fordi det skaber værdi for og med samfundet – og fordi det er selve universitetets kerneopgave. Vi ser meget frem til samarbejdet med hele Esbjerg om en kommende psykologiuddannelse, som åbner et nyt og vigtigt kapitel for universitetet – og understreger SDU’s regionale forankring i Region Syddanmark”, siger rektor på SDU, Jens Ringsmose.

Ole Skøtt, dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU tilføjer:

”På Det sundhedsvidenskabelige Fakultet ser vi meget frem til at udbygge paletten af uddannelser, som vi udbyder på SDU i Esbjerg, ved at etablere en uddannelse i psykologi. Helt afgørende for succes er den store lokale interesse og støtte, som vi har mødt i Esbjerg, både fra byen, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Vi glæder os til at igangsætte arbejdet med at få godkendt den nye uddannelse.”

”Jeg er superglad for, at vi med en stærk fælles indsats med SDU, med stor opbakning fra lokale fonde, Esbjerg Kommune og det lokale erhvervsliv, er lykkes at lande et samarbejde om de nye studiepladser på psykologi i Esbjerg – og at der både er tale om en bachelor- og kandidatuddannelse. Det er fantastisk at kunne konstatere, hvordan og hvor hurtigt vi er rykket sammen i bussen om at få det til at lykkes”, supplerer formand for Education Esbjerg, Henrik Uhd Christensen.

Esbjerg opbygger et alsidigt uddannelsesmiljø

”Sammen med det stærke forventede optag på jurastudiet og den meget populære kandidatgrad i medicin viser vi her, at vi i Esbjerg har fundet en model for, hvordan vi kan samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om at tiltrække nye uddannelser til området. Det ser ud til, at vi har fundet formlen på et gyldent nytænkende uddannelseskoncept, der uden vestjysk beskedenhed tænker trivsel, kvalitet, teknologi og erhvervslivet sammen i en uddannelsespakke til fremtiden – og vi glæder os meget til at komme i arbejdstøjet”, udtaler Lone Saaby, direktør i Education Esbjerg.

Også borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen er meget tilfreds med den nye uddannelse, og det arbejde der er lagt for at opbygge et attraktivt uddannelsesmiljø i byen.

”Med en ihærdig og målrettet indsats har vi allerede formået at tiltrække nye kandidatuddannelser i medicin og jura. Psykologi er endnu en af de videregående uddannelser, som vi meget gerne ser etableret i Esbjerg, så vi kan sikre et alsidigt uddannelsesmiljø med relevante uddannelsestilbud, der imødekommer efterspørgslen efter kompetencer her i vores område”, siger borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen.

Fakta om psykologiuddannelsen

Uddannelsen til psykolog er en universitetsbaseret 5-årig uddannelse, som er opbygget med 3 års bachelorstudier og 2 års kandidatstudier. Efter afsluttet uddannelse bliver den nyuddannede kandidat autoriseret. Førend en universitetsuddannelse kan igangsættes går der en længere proces forud, og der skal indsendes en ansøgning til Det Rådgivende Udvalg for Vurdering af Udbud af Videregående Uddannelser (RUVU). Efter godkendelse skal der ansættes undervisere, og detailplanlægges en lang række forhold. Det er planen at indsende ansøgning 1. februar 2024, hvilket vil muliggøre første optag af studerende på uddannelsen i første halvdel af 2025 og med studiestart 1. september 2025.

Fakta om E.1

E.1 er et nyt uddannelseskoncept, der med globalt udsyn, højt ambitionsniveau og øje for det hele menneske, gentænker uddannelsernes rolle og format. E.1 er bygget op omkring tre kerneelementer: trivsel, virksomhedssamarbejde og en digital læringsplatform. De studerendes trivsel er helt centralt i E.1 konceptet, hvor vi ved at opbygge stærke fællesskaber søger at skabe de bedste forudsætninger for læring og et godt studieliv. E.1 smidiggør samtidig overgangen fra studier til arbejdsliv ved at skabe rammerne for, at de studerende kan knytte tætte bånd til områdets virksomheder via studiejobs, praktikforløb og mentorordninger. Alle E.1 initiativerne bindes sammen på en ny digital platform, hvor studerende, undervisere og virksomheder på tværs af geografi og med brug af hybride løsninger, sammen understøtter læring og skaber et meningsgivende studieliv.

Lokale fonde – som har støttet tilblivelsen af ny studieretning for psykologi i Esbjerg:

 • Claus Sørensens Fond
 • Esbjerg Fonden
 • Lida og Oskar Nielsens Fond
 • Johan Hoffmann fonden

Andre læser også

Vigtigheden af affaldssortering

  Affaldshåndtering er en essentiel del af at beskytte miljøet og fremme bæredygtighed. Ved at sortere vores affald korrekt kan vi reducere mængden af affald, der ender på lossepladser, mindske forureningen [...]
  Læs mere

  Find de smukkeste smykker

   Smykker har i årtusinder været en integreret del af menneskets kultur og selvudtryk. Fra de antikke civilisationers prægtige guldkreationer til nutidens moderne design er smykker mere end blot tilbehør – [...]
   Læs mere