AVIZ

Odense vinder prisen som Årets Ungdomskommune 2023 for omfattende involvering

Odense vinder prisen som Årets Ungdomskommune 2023 for omfattende involvering
Odense vinder prisen som Årets Ungdomskommune 2023 for omfattende involvering

Pressemeddelelse

10.3.2023 11:30:00 CET | DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

I dag er Odense Kommune kåret som Årets Ungdomskommune 2023. Det er DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, der står bag prisen, som hvert år uddeles til den kommune, der gør noget helt særligt for det gode ungdomsliv i kommunerne.

Foruden retten til at kalde sig Årets Ungdomskommune 2023 vinder Odense Kommune også 10.000 kroner, der er øremærket ungeområdet.

I år tildeles Gentofte Kommune en flot 2. plads for at arbejde kontinuerligt og systematisk med ungeinddragelse over en længere årrække, hvilket blandt andet har ført til flere unge valgtilforordnede i kommunen. Holbæk Kommune vinder en flot 3. plads for deres arbejde med at inddrage unge og fritidsliv i politiske beslutninger, samt bruge naturens omgivelser til at skabe aktiviteter for og med unge.

Omfattende fokus på trivsel og ungeinddragelse

Dommerpanelet har lagt vægt på, at Odense i 2022 har samlet mere end 1500 unge, medarbejdere, eksperter, pårørende og andre borgere som har indgået i dialog om demokratiet og unges trivsel. Et målrettet engagement med omfattende ungeinddragelse, hvilket er noget man har lagt stor vægt på i voteringen.

”Odense har virkelig taget unges trivsel alvorligt på en forbilledlig måde. Det er rigtig godt tænkt, at man både inddrager unge, og de der beskæftiger sig med ungeområdet, i at finde de rette løsninger. Her har Odense virkelig lagt sig i selen for at inddrage unge i at finde løsninger på de problemstillinger mange unge står over for lige nu. De har skabt rammerne for, at unge ikke blot bliver hørt, men også får konkret indflydelse på de politiske beslutninger i kommunen” siger Christine Ravn Lund, forkvinde for DUF og en del af årets dommerpanel.

Odense Kommune har blandt andet afholdt tre ”Unge Fora”, hvor 15-30 unge med interesse eller erfaringer med mistrivsel, har delt sine synspunkter. Ligeledes har kommunalpolitikerne besøgt en række uddannelsesinstitutioner, hvor unge kan dele inputs og ideer til trivselsfremmende indsatser. Derudover er der afholdt både rundbordssamtaler med 80 eksperter, bestående af foreningsfolk, unge, forskere mfl. samt et stort åbent debatarrangement med 800 odenseanere, hvor man har debatteret trivsel.

Sidst, har man meget nyskabende nedsat en ungejury bestående af 21 medlemmer mellem 15 og 25 år, der er repræsentativt udvalgt og som ud fra ekspertanbefalinger, input, dialog og workshops er kommet med konkrete input til kommunens tilbud. Forslagene fra både ungejuryen og hele forløbet er efterfølgende blevet omsat direkte til prioriteringer for flere millioner kroner i kommunens budget.

Odense prioriterer de unges engagement

At Odense er udnævnt til Årets Ungdomskommune 2023 vækker derfor stor glæde hos borgmester Peter Rahbæk Juhl:

”Det er en ære, at Odense er årets Ungdomskommune, fordi det netop er et område, hvor vi ønsker at gøre en ekstraordinær indsats. Hele byrådet er optaget af, hvordan vi involverer de unge, når vi gør politik til konkrete handlinger og udvikler byen. Derfor har vi også eksperimenteret med mange forskellige måder at engagere på og have demokratiske samtaler om de emner, generationen er optaget af, siger han og fortsætter:

”Når vi inviterer, involverer og viser at vi gerne vil lytte, så giver de unge os til gengæld en kæmpe gejst retur og et idékatalog fyldt med løsningsforslag. Konkrete input fra de unge har derfor gjort, at vi nu organiserer området anderledes og har sat flere penge af i budgettet til bl.a. at bekæmpe mistrivsel. Derfor er kåringen også i høj grad de unges fortjeneste”, siger borgmester Peter Rahbæk Juel.

Samme glæde er der også hos rådmand for Sundhedsforvaltningen, Tommy Hummelmose, hvis forvaltning er udpeget som koordinator og strategisk omdrejningspunkt bl.a. for indsatsen mod børn og unges mistrivsel:

”Jeg er utrolig stolt af, at vi her i Odense kan modtage denne fornemme pris, som en anerkendelse for det arbejde, der bliver gjort for markant at styrke børn og unges trivsel. Vi har som kommune sat det mål, at vi skal have vendt udviklingen. Og i stedet for at lukke døren ind til byrådssalen og så tro, at vi finder svaret på de unges udfordringer ved at diskutere med hinanden, så har vores tilgang været, at vi ønsker at finde løsningerne sammen med de unge. Igennem den dialog har vi fået både indsigt og viden, og vigtigst, så har de unge fået direkte indflydelser på de beslutninger, vi siden har truffet”, siger sundhedsrådmand Tommy Hummelmose.

Om prisen

Prisen ”Årets Ungdomskommune” blev stiftet i 2006 af DUF og uddeles i dag som en anerkendelse af de kommuner, der går forrest for at sikre gode vilkår for unge. I bedømmelsen bliver der særligt lagt vægt på, hvordan kommunen forbedrer unges deltagelse, udfoldelsesmuligheder, levevilkår og trivsel – gerne ved at skabe gode rammer for frivilligt arbejde med børn og unge.

Dommerpanelet består af Christine Ravn Lund, forkvinde i DUF, Maria Bruselius-Jensen, lektor ved Center for Ungdomsforskning, Madeleine Steenberg Williams, forkvinde for Danske Gymnasieelevers sammenslutning og Peter Sørensen (S), borgmester i Horsens Kommune som var Årets Ungdomskommune 2022.

Andre læser også

Vigtigheden af affaldssortering

  Affaldshåndtering er en essentiel del af at beskytte miljøet og fremme bæredygtighed. Ved at sortere vores affald korrekt kan vi reducere mængden af affald, der ender på lossepladser, mindske forureningen [...]
  Læs mere

  Find de smukkeste smykker

   Smykker har i årtusinder været en integreret del af menneskets kultur og selvudtryk. Fra de antikke civilisationers prægtige guldkreationer til nutidens moderne design er smykker mere end blot tilbehør – [...]
   Læs mere