AVIZ

Ny aftale skal sikre mere sammenhæng for patienterne og kortere ventetid til psykologhjælp

Ny aftale skal sikre mere sammenhæng for patienterne og kortere ventetid til psykologhjælp
Ny aftale skal sikre mere sammenhæng for patienterne og kortere ventetid til psykologhjælp

Pressemeddelelse

29.3.2023 18:29:34 CEST | Danske Regioner

Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening har netop forhandlet en aftale, som vil tage første skridt mod en modernisering af psykologordningen.

Med den nye aftale nedbringes ventetiden på psykologbehandling med offentligt tilskud, ligesom man sikrer, at patienter i psykologbehandling får et mere sammenhængende behandlingsforløb i det danske sundhedsvæsen.

Konkret er der i den nye aftale afsat flere penge til ordningen, samtidigt med at kapaciteten i ordningen udvides. Det er tiltag, som sammen forventes at sikre behandling af flere patienter og dermed kortere ventetid for den enkelte.

– Vi har indgået en aftale, som griber fat om nogle af de udfordringer, vi har med ventetid og tilgængelighed. Den nye aftale sikrer, at patienterne hurtigere kan få den psykologhjælp, de har behov for, siger Heino Knudsen, der er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, glæder sig ligeledes over aftalen, der også gør det muligt for ydernummerpsykologerne at skabe bedre behandlingsforløb, da aftalen sikrer, at psykologer nu som en del af deres ydelse kan skabe sammenhæng og kontakt til psykiatri og praktiserende læge for patienten.

– Aftalen er et solidt skridt mod en tiltrængt modernisering af psykologordningen og sikrer, at psykologerne kan samarbejde med andre aktører i sundhedsvæsenet, så kvalitet og sammenhæng for patienterne forbedres. Det vil give bedre forløb for patienterne og giver psykologerne bedre mulighed for at hjælpe borgere, som ofte står sårbare steder i livet, siger Eva Secher Mathiasen.

Styrket sammenhæng og bedre geografisk dækning

Foruden nedbringelse af ventetiden og sammenhæng for patienter investeres der med den nye aftale i, at der i fremtiden bliver en bedre geografisk dækning af ydernummerpsykologer. Det sker ved at etablere en uddannelsesordning for unge psykologer, som først og fremmest udrulles uden for de store byer, samt at man med aftalen skaber bedre muligheder for at rekruttere psykologer til ordningen.

– Praktiserende psykologer er en vigtig del af det samlede sundhedsvæsen i hele Danmark, og jeg glad for, at vi tager skridt, som kan bidrage til en større geografisk udbredelse af psykologerne. Vi har desuden aftalt nogle rammer for, hvordan psykologerne kan arbejde med kvalitetsudvikling, og for nogle mere sammenhængende behandlingsforløb. Det vil komme patienterne til gavn, siger Heino Knudsen.

Eva Secher Mathiasen er meget tilfreds med, at aftalen lægger byggestenene til at fremtidssikre psykolog-dækning i Danmark.

– Det er afgørende, at vi i fremtiden har en solid psykologordning, som er tæt på borgernes hverdag, og som også vil være attraktiv for psykologerne at arbejde i. Med aftalen tager vi samtidig medansvar for efteruddannelse af nyuddannede psykologer, så vi løfter kvaliteten både i og uden for ordningen. Aftalen her er første skridt, og jeg glæder mig til det næste, når vi tager hul på den modernisering af psykolog-systemet, som er beskrevet i regeringsgrundlaget, siger Eva Secher Mathiasen.

Ventetid til vederlagsfri ordning

Der er i aftalen ikke adresseret en løsning på ventelisterne i den vederlagsfrie ordning til unge mellem 18-24 år. Ordningen blev finansieret med satspuljemidler frem til finansloven 2021, hvor den blev gjort permanent. Den særskilte økonomiske ramme for ordningen blev imidlertid overskredet i 2022.

– Unge mennesker mellem 18 og 24 år står lige nu i månedlange køer og venter på psykologbehandling, fordi pengene i ordningen slet ikke rækker til de mange, der har behov. Vi risikerer, at deres tilstand forværres. Det har vi ikke kunnet adressere i aftalen. Jeg vurderer nu, at vi ikke kan løse det alene sammen med Danske Regioner, men vi nødt til at have hjælp fra Christiansborg, siger Eva Secher Mathiasen.

Heino Knudsen lægger vægt på, at regeringen i sit regeringsgrundlag har lagt op til at modernisere psykologsystemet, så det matcher det ændrede sygdomsbillede, hvor flere lider af angst og depression.

– Vi har indgået en vigtig aftale, men vi har fortsat nogle reelle udfordringer, i forhold til hvordan vi imødekommer behovet for hjælp til borgere med psykiske problemer. Derfor ser vi fra regionerne frem til at spille ind i det arbejde om psykologordningen, som er beskrevet i regeringsgrundlaget.

Andre læser også

Vigtigheden af affaldssortering

  Affaldshåndtering er en essentiel del af at beskytte miljøet og fremme bæredygtighed. Ved at sortere vores affald korrekt kan vi reducere mængden af affald, der ender på lossepladser, mindske forureningen [...]
  Læs mere

  Find de smukkeste smykker

   Smykker har i årtusinder været en integreret del af menneskets kultur og selvudtryk. Fra de antikke civilisationers prægtige guldkreationer til nutidens moderne design er smykker mere end blot tilbehør – [...]
   Læs mere