AVIZ

Hjørring Kommune nytænker sundhedsvisionen

Hjørring Kommune nytænker sundhedsvisionen
Hjørring Kommune nytænker sundhedsvisionen

Pressemeddelelse

30.3.2023 06:00:00 CEST | Hjørring Kommune

Budskabet ”Sammen om livet” er både overskriften og hovedbudskabet i kommunens nye sundhedspolitik, der netop er vedtaget af byrådet d. 29. marts. Med overskriften sættes fokus på, at sundhed er noget, vi skaber i fællesskab med de mennesker, vi omgiver os med hele livet. Den nye sundhedspolitik er derfor en invitation til borgere, erhvervs- og foreningsliv, uddannelsesinstitutioner m.fl. om at være sammen om handlinger for sundheden i Hjørring Kommune.

“Sundhed er noget, der sker dér, hvor vi lever vores liv hver dag – i skolen, på arbejdspladsen, i fodboldklubben. Vi kan ikke skabe sundhed fra et skrivebord. Derfor rækker vi ud til hverdagens fællesskaber. Det er dér, vi skal lykkes med at skabe sundhed og trivsel”, siger Claus Mørkbak Højrup, formand for Det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed i Hjørring Kommune.

Arbejdet med den nye sundhedspolitik blev kickstartet med en sundhedskonference tilbage i juni 2022, hvor Det Politiske Koordinationsudvalg for Sundhed havde inviteret en lang række forskellige aktører. Her deltog fx repræsentanter fra erhvervslivet, foreningslivet, sundhedsvæsenet og uddannelsesinstitutioner. Målet for konferencen var at sætte fælles visioner og retning for sundhedsarbejdet i kommunen.

Konferencen har sat et tydeligt aftryk i sundhedspolitikken. Her ses vigtigheden af et stærkt samarbejde på tværs af alle områder i kommunen og uden for den kommunale organisation. Det understreger, at sundhed handler om mere end dét, der kan måles og vejes. Den nye sundhedspolitik bygger på en forståelse af, at sundhed handler om at trives mentalt, socialt og fysisk, om generelt velvære og om at opleve et liv i balance med stærke fællesskaber. Alle borgere i Hjørring Kommune er tænkt ind i ”Sammen om livet” og der vil være et særligt fokus på børn, unge og mennesker med en kronisk sygdom.

”Det har været essentielt for os at skabe sundhedspolitikken i et samarbejde, hvor sundheden tænkes sammen med både natur, kultur, fritidsliv, uddannelse og arbejde. Når vi tænker sundhedsfremme, skal vi for eksempel tænke på, hvordan vi kan skabe plads til frirum i naturen, bruge kultur og sikre mulighederne for, at folk kan deltage i foreningsliv og udviklende fællesskaber”, udtaler Claus Mørkbak Højrup.

Det tværfaglige samarbejde omkring sundhedspolitikken fortsætter, hvor de forskellige fagudvalg i byrådet inden længe vil igangsætte arbejdet med at omsætte politikken til konkrete handleplaner for, hvordan sundhed kan indarbejdes som et fokus inden for de forskellige fagområder.

”Det er visionen, at arbejdet med sundhed skal være dynamisk og udvikle sig i takt med de inputs og idéer, der opstår – både inden for og uden for den kommunale organisation”, udtaler Claus Mørkbak Højrup.

Du kan læse mere om den nye sundhedspoltik “Sammen om livet” her: www.hjoerring.dk/sammenomlivet

Andre læser også

Vigtigheden af affaldssortering

  Affaldshåndtering er en essentiel del af at beskytte miljøet og fremme bæredygtighed. Ved at sortere vores affald korrekt kan vi reducere mængden af affald, der ender på lossepladser, mindske forureningen [...]
  Læs mere

  Find de smukkeste smykker

   Smykker har i årtusinder været en integreret del af menneskets kultur og selvudtryk. Fra de antikke civilisationers prægtige guldkreationer til nutidens moderne design er smykker mere end blot tilbehør – [...]
   Læs mere