AVIZ

Ni kilometer af Gudenåen genoprettes til gavn for fisk og vandmiljø

Den Genfundne Bro

Det er planen bag et nyt naturgenopretningsprojekt, som Horsens Kommune gennemfører de næste to år.

Der er tale om den hidtil største EU-støttede vandløbsrestaurering herhjemme, skriver Horsens Kommune i en pressemeddelelse.

Horsens-borgmester Peter Sørensen (S) kaldet det “en fantastisk nyhed”.

– Mange steder i Danmark er vores vandløb udfordrede, og vi både vil og skal skabe bedre forhold for dyr og planter.

– Jeg er rigtig glad for, at projektet nu er 100 procent finansieret, og jeg glæder mig til at følge, hvordan det vil komme naturen til gavn, siger Peter Sørensen.

Gudenåen er 158 kilometer lang. Åen udspringer i Tinnet Krat nordvest for Vejle og løber ud i Randers Fjord.

Stykket, der skal føres tilbage til det oprindelige forløb, strækker sig fra hovedvejen mellem Horsens og Silkeborg gennem Vestbirksøerne til Vestbirk Vandkraftværk.

På strækningen vil et tidligere fald på Gudenåen på cirka ti meter blive genskabt.

Det er ifølge pressemeddelelsen “helt unikt i Danmark, da der ikke andre steder er så kraftigt et fald på så stort og bredt et vandløb”.

Restaureringen betyder også, at en nuværende dæmning i den nordlige ende af Bredvad Sø fjernes.

Når den er væk, vil der være fri passage i Gudenåen og bedre betingelser for, at fisk kan svømme frit og længere op i åsystemet for at yngle.

Projektet ventes også at gavne vandkvaliteten i søerne, idet der ifølge pressemeddelelsen vil flyde mindre fosfor og kvælstof til områdets søer.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) siger, at han “glæder sig til at se det historisk store projekt i Gudenåen blive til virkelighed til gavn for vores vandmiljø”.

Planen er, at arbejdet med at genskabe det oprindelige forløb går i gang til foråret.

Det skal ifølge den nuværende tidsplan stå klart ved udgangen af 2025.

Horsens Kommune får støtte til projektet fra Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen og fra EU.

/ritzau/

Andre læser også

En sommerferie på Grønland

    Hvis du går og drømmer om en spændende og anderledes sommerferie, så bør du altså overveje en sommerferie til Grønland. Grønland rummer enorme oplevelser – den anderledes kultur, natur og [...]
    Læs mere