AVIZ

Kritiske drivhusgasser nåede rekordniveau sidste år

Climate US National Assessment

Det viser tal for koncentrationen af drivhusgasser i 2022 fra Den Meteorologiske Verdensorganisation (WMO).

Den gennemsnitlige koncentration af CO2 på verdensplan var i 2022 hele 50 procent højere end niveauet i perioden mellem 1850 og 1900 før den industrielle revolution, hvorefter brugen af fossile brændsler eksploderede.

CO2 er den drivhusgas, der alene påvirker den globale opvarmning mest, skriver WMO i en pressemeddelelse. Gassen står for cirka 64 procent af den samlede opvarmende effekt på klimaet – primært på grund af forbrænding af fossile brændstoffer og cementproduktion.

– På trods af årtiers advarsler fra det videnskabelige samfund, tusindvis af siders rapporter og snesevis af klimakonferencer er vi stadig på vej i den forkerte retning, siger generalsekretær i WMO Petteri Taalas i meddelelsen.

Han påpeger, at det nuværende niveau af drivhusgasser i atmosfæren peger direkte mod globale temperaturstigninger, der vil være over de mål, der er sat i Parisaftalen.

Den blev indgået til klimatopmøde i Paris i 2015 for at afværge de værste konsekvenser af klimaforandringerne.

196 lande indgik i aftalen, som forpligter til at kæmpe imod den globale opvarmning, med et mål om at holde den under to grader i forhold til det førindustrielle niveau. Aftalen tilstræber en temperaturstigning på halvanden grader.

Emissioner af drivhusgasser muliggør stadig mere intense og langvarige hedebølger, især i Europa, som ifølge Verdens Meteorologiske Organisation (WMO) er det hurtigst opvarmede kontinent.

De seneste måneder og sommeren i år har sat rekordtemperaturer og på tværs af hele kloden har der flere steder i verden været en række ekstreme vejrfænomener.

/ritzau/

Andre læser også