AVIZ

Del af Gudenåen får sit naturlige forløb tilbage med ti meter højt vandfald

Den Genfundne Bro

Det er planen bag et nyt naturgenopretningsprojekt, som Horsens Kommune gennemfører de næste to år.

Projektet koster 36,8 millioner kroner, hvoraf en stor del kommer fra EU-midler.

Der er ifølge Horsens-borgmester Peter Sørensen (S) tale om den hidtil største EU-støttede vandløbsrestaurering herhjemme.

– Vi ændrer åens forløb, så det føres tilbage til det naturlige forløb. Tilbage til tiden, før vi mennesker ændrede forløbet, fordi der skulle bruges vand til blandt andet marker, og der skulle produceres strøm til fabrikker tæt på Gudenåen.

Det er også bydende nødvendigt at komme i gang, for vandmiljøet og tilstanden i flere af områdets søer er presset, lyder det fra borgmesteren.

Ved at fjerne dæmninger og føre åen tilbage til det oprindelige forløb, gør man naturen en tjeneste ved at mindske tilførslen af næringsstoffer.

Gudenåen er 158 kilometer lang. Åen udspringer i Tinnet Krat nordvest for Vejle og løber ud i Randers Fjord.

Stykket, der skal føres tilbage til det oprindelige forløb, strækker sig fra hovedvejen mellem Horsens og Silkeborg gennem Vestbirksøerne til Vestbirk Vandkraftværk.

Naturstyrelsen ejer vandkraftværket, der som en del af projektet også drejer nøglen om.

På strækningen vil et tidligere fald på Gudenåen på cirka ti meter blive genskabt.

– Vi genskaber det, sådan som det oprindeligt var. Det bliver os bekendt det største vandfald i Danmark, siger Peter Sørensen.

Borgmesteren fortæller, at “langt de fleste” borgere har hilst det nye projekt velkommen.

– Der er selvfølgelig også nogle, der synes, det kunne have været gjort anderledes. Sådan er det. Men det ændrer ikke på, at det er en bunden opgave at få skabt en bedre vandkvalitet i vores vandløb.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) siger i en pressemeddelelse, at han “glæder sig til at se det historisk store projekt i Gudenåen blive til virkelighed til gavn for vores vandmiljø”.

Planen er, at arbejdet med at genskabe det oprindelige forløb går i gang i foråret 2024.

Hvis entreprenørmaskiner, vejr og vind arter sig, vil arbejdet ifølge borgmesteren være færdig i begyndelsen af 2025.

Ud over EU støtter også Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen projektet.

/ritzau/

Andre læser også