AVIZ

Udsigten til færre 6-årige gør skolebyggeri på Nørrebro overflødigt

I dag viser befolkningsprognoser, at der på Nørrebro er udsigt til ca. 234 færre seksårige, end prognoserne viste i 2017. Det betyder at behovet for plads på bydelens skoler falder med hele 5,7 klassespor.
I dag viser befolkningsprognoser, at der på Nørrebro er udsigt til ca. 234 færre seksårige, end prognoserne viste i 2017. Det betyder at behovet for plads på bydelens skoler falder med hele 5,7 klassespor.

Pressemeddelelse

16.3.2023 08:40:55 CET | Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen

Der bliver født færre børn i København og især i de gamle brokvarterer. Det betyder, at der ikke længere er behov for at gennemføre den planlagte udvidelse af Guldberg Skole i form af en helt ny skolebygning i De Gamles By.

Hvis byggeriet bliver gennemført, vil bydelens skoler nemlig -selv i 2033-2043, hvor antallet af 6-årige forventes at være størst- stå med ledig kapacitet svarende til tre hele skolespor – og det er endda, når der er taget højde for den mulige sænkning af klasseloftet, som blev aftalt på Christiansborg under den tidligere regering.

Med den nuværende befolkningsprognose vil de eksisterende skoler på Nørrebro derfor fint kunne rumme områdets børn, og Børne- og Ungdomsforvaltningen anbefaler derfor, at byggeprojektet annulleres.

234 færre seksårige på Nørrebro

Det planlagte byggeri skulle fungere som en udvidelse af Guldberg Skole til skolens 5.- 9.- klasser. Men siden beslutningen i 2018 om at sætte penge af til byggeriet, er befolkningsudviklingen på Nørrebro gået i retningen af færre børn. I dag viser befolkningsprognoser, at der på Nørrebro er udsigt til ca. 234 færre seksårige, end prognoserne viste i 2017.

Børne- og Ungdomsforvaltningen beregner løbende i den såkaldte behovsprognose, hvor mange dagtilbud og skoler, der er brug for rundt om i København, og netop på Nørrebro betyder det forventede fald i antallet af 6-årige, at behovet for plads til nye klasselokaler falder med hele 5,7 skolespor.

-De københavnske elever fortjener superlækre og attraktive skoler med moderne faciliteter. Vi har et højt fagligt niveau i den københavnske folkeskole – over landsgennemsnittet. Det kræver tidssvarende skoler og faglokaler. Det koster penge, og derfor skal vi prioritere fornuftigt. Når der ikke er brug for en stor skoleudvidelse på Nørrebro, skal vi naturligvis ikke bruge over en halv milliard kroner på et nyt stort byggeri.  Vi har pligt til at passe på københavnernes penge. Jeg vil gerne bruge nogle af de ledige penge til at sætte Guldberg Skole i stand med moderne og lækre faciliteter, siger børne- og ungdomsborgmester, Jakob Næsager (K)

Ombygningsplaner ændres

Børne- og Ungdomsforvaltningen mødtes i går med bestyrelsen på Guldberg Skole for at orientere om planerne om at annullere byggeriet skolebygningen og for at drøfte, hvilken betydning annulleringen har for Guldberg Skoles nuværende byggesag, som omfatter skolens to eksisterende afdelinger i henholdsvis Sjællandsgade og Stevnsgade.

Efter planen skal de to afdelinger renoveres og bygges om til at rumme hhv. indskolingsklasser og mellemtrin, men hvis politikerne vedtager at annullere den ny udskolingsbygning bliver ombygningerne af de to eksisterende skolebygninger formentlig forsinket, da der nu skal ændres i renoverings- og ombygningsplanerne. Derfor vil Børne- og Ungdomsforvaltningen nu drøfte med skolebestyrelsen, hvordan skolens behov bedst kan tilgodeses i den videre proces.

-For skolebestyrelsens er det altafgørende med en snarlig afklaring på, hvordan man sikrer en bæredygtig skole med gode ungemiljøer. Skolebestyrelsen kæmper for skolen som et samlingspunkt for kvarteret og har derfor inviteret Børne- og Ungeudvalget med til næste skolebestyrelsesmøde for at drøfte, hvordan det sikres, at Guldberg Skole kan være den stærke lokale folkeskole, fortæller Nina Thilo Funder, der er forperson i skolebestyrelsen på skolen.

Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om sagen i juni 2023, mens den endelige beslutning tages af Borgerrepræsentationen til september, når budgettet for 2024 forhandles på plads.

Det planlagte byggeri af De Gamle Bys Skole skulle:

  • fungere som en udvidelse af den nærliggende Guldberg Skole, der fra 2027 kunne rumme skolens 5.- 9.- klasser.
  • rumme 3-klasse-spor, en idrætshal og et produktionskøkken.
  • opføres i De Gamles By på adressen Sjællandsgade 38-42, hvor tre eksisterende administrationsbygninger skulle nedrives for at give plads til ca. 10.000 m2 nybyggeri.

Andre læser også

Find de smukkeste smykker

    Smykker har i årtusinder været en integreret del af menneskets kultur og selvudtryk. Fra de antikke civilisationers prægtige guldkreationer til nutidens moderne design er smykker mere end blot tilbehør – [...]
    Læs mere