AVIZ

4.134 kvote 2-ansøgninger til VIAs uddannelser i Aarhus

Pressefoto: VIA University College
Pressefoto: VIA University College

Pressemeddelelse

15.3.2023 15:06:27 CET | VIA University College

I dag, den 15. marts, kl. 12.00 udløb fristen for at søge en videregående uddannelse gennem kvote 2, hvor det er mere end karaktergennemsnittet, der tæller.

VIA University College har i år modtaget i alt 4.134 kvote 2-ansøgninger til sine 18 forskellige uddannelser i Aarhus. Sidste år var tallet 4.230. Det er en lille tilbagegang på 2 procent.

Men i alt 2.316 har valgt en af VIAs uddannelser i Aarhus som deres førsteprioritet, hvilket svarer til 3 procent flere end sidste år.

Generelt er der kommet flest ansøgninger til VIAs uddannelser i den østlige del af Region Midtjylland, og det er helt som forventet. Opgørelser viser nemlig, at 30 procent af de ansøgere, der før studiestart boede i Vestjylland, søger en uddannelse i Østjylland som førsteprioritet – selv om de kunne tage samme uddannelse til fx lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver i deres lokalområde.

Færre vil være socialrådgiver

Konkret har VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus modtaget 694 kvote 2-ansøgninger svarende til 6 procent flere end sidste år. Heraf har 384 valgt sygeplejerske i Aarhus som deres førsteprioritet, hvilket er en stigning på 12 procent i forhold til 2022.

Også VIAs lærer- og pædagoguddannelse i Aarhus har modtaget flere ansøgninger end sidste år. Hvorimod uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator i Aarhus har modtaget 21 procent færre. Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus oplever et fald i antallet af kvote 2-ansøgninger på 11 procent.

”Socialrådgivere arbejder med mennesker, der har det svært, og er dermed en virkelig vigtig faggruppe til at understøtte velfærdssamfundet. At socialrådgiveruddannelsen i år oplever et fald i kvote 2-søgningen kan hænge sammen med kritikken af jobcentrene og de politiske udmeldinger om at ville nedlægge jobcentrene. Dét vil jo påvirke en stor del af det arbejdsmarked, som socialrådgivere i dag er ansat indenfor – nemlig beskæftigelsesområdet. Og vi ved, at det påvirker de unges søgemønster, hvis de ikke tydeligt kan se, hvad deres uddannelse kan føre til ansættelse indenfor,” siger VIAs prorektor Gitte Sommer Harrits.

Flere vil være eksportingeniør

VIAs uddannelse til eksportingeniør i Aarhus har i år modtaget 71 ansøgninger i kvote 2 mod 44 sidste år. Det er en stigning på 61 procent. Value Chain Management-uddannelsen i Aarhus har fået 76 ansøgninger mod 70 sidste år. Det er en stigning på 9 procent.

”Value Chain Management-uddannelsen er toprelevant, fordi den sætter de studerende i stand til at overskue og optimere hele virksomhedens forsyningskæde, hvilket nok aldrig har været mere påkrævet end nu, hvor den globale forsyningssårbarhed efter corona er blevet tydelig. Uddannelsen giver en forståelse for både det at drive en forretning og for det lidt mere tekniske i forhold til at optimere indkøb, produktion og salg af varer. Uddannelsen udbydes kun ét sted i Danmark, nemlig i VIA – på Campus Horsens og på Campus Aarhus C,” forklarer prorektor Gitte Sommer Harrits.

I de kommende dage bliver de indkomne kvote 2-ansøgninger behandlet i VIAs optagelsescenter. Der er ansøgningsfrist for kvote 1-ansøgninger den 5. juli. Alle ansøgere får besked den 28. juli, om de er optaget på en søgt videregående uddannelse eller ej.

Hvad er kvote 2?

I kvote 2 er det en samlet bedømmelse af karakterer og livserfaringer fra eksempelvis jobs, højskoleophold, rejser og frivilligt arbejde, der afgør, om ansøgerne bliver optaget på de videregående uddannelser, de har søgt ind på.

Der er hvert år ansøgningsfrist gennem kvote 2 den 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfristen gennem kvote 1 er 5. juli kl. 12.00. I kvote 1 bliver ansøgerne alene vurderet på basis af deres karaktergennemsnit fra gymnasiet.

Både kvote 2- og kvote 1-ansøgerne får den 28. juli 2023 besked på, om de er blevet optaget på en søgt videregående uddannelse.

Andre læser også

Find de smukkeste smykker

    Smykker har i årtusinder været en integreret del af menneskets kultur og selvudtryk. Fra de antikke civilisationers prægtige guldkreationer til nutidens moderne design er smykker mere end blot tilbehør – [...]
    Læs mere