AVIZ

Rekordmange medlemmer i landets idrætsforeninger

Foto: Bo Nymann
Foto: Bo Nymann

Pressemeddelelse

29.3.2023 05:59:00 CEST | Danmarks Idrætsforbund

I to år stak coronapandemien en kæp i aktivitetshjulet, men i 2022 kom de danske idrætsforeninger for alvor tilbage. Også når det kom til antallet af medlemmer.

Faktisk er foreningerne i Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI kommet så stærkt tilbage, at de nu samlet set har flere medlemmer end før coronapandemien. De netop offentliggjorte medlemstal for 2022 viser nemlig, at idrætsforeningerne havde en samlet fremgang på 110.878 medlemmer i forhold til året før og dermed kom op på 2.339.654 medlemmer – det højeste antal nogensinde.

”Det er en fantastisk udvikling og vidner om, at danskerne har savnet de gode idrætsfællesskaber. Vi skylder en stor tak til de mange frivillige i foreningerne, som har holdt fanen højt i nogle svære år med mange nedlukninger. De gør et uvurderligt stykke arbejde,” siger DIF-formand Hans Natorp.

I 2019 sneg det samlede medlemstal sig for føste gang lige over 2,3 millioner medlemmer. I coronaåret 2020 mistede idrætsforeningerne i DIF og DGI 90.000 medlemmer, mens det følgende år bød på en lille fremgang trods fortsatte restriktioner og flere nedlukninger. I 2022 blev tabte medlemmer så vundet tilbage – og endnu flere kom til.

”Idrætsforeningernes flotte medlemstal i 2022 understreger, hvor meget aktive fællesskaber betyder for børn, unge og voksnes liv. Med coronaårene som bagtæppe er det rekordstore medlemstal særlig glædeligt, fordi aktive fællesskaber bidrager positivt til vores fysiske, sociale og mentale sundhed,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Visionsarbejdet fortsætter

Siden 2015 har DGI og DIF arbejdet sammen om ’Bevæg dig for livet-visionen’ med støtte fra Nordea-fonden og TrygFonden. Målet er få flest mulige borgere til at bevæge sig, og visionen er at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation.

Her har ’Bevæg dig for livet’ blandt andet nytænkt en række idræts- og motionsaktiviteter og skabt koncepter som ’Fodboldfitness’, ’Five-a-side Håndbold’ og ’Voksenfjer’, hvor de fleste kan være med. Derudover er der iværksat en lang række indsatser i de såkaldte visionskommuner, hvor der blandt andet er fokus på aktive fællesskaber for unge under uddannelse, på tiltag for langtidsledige og socialt udsatte samt på motionstilbud for ældre og meget mere.

Samarbejdet med kommuner, idrætsforeninger og andre partnere fortsætter, og DIF og DGI vil skubbe på for at få endnu flere med i foreningernes fællesskaber. Foreløbigt er der glæde over den flotte fremgang i 2022, hvor en lang række idrætter bidrager til den samlede medlemsfremgang.

FAKTA OM MEDLEMSTALLENE

Det samlede medlemstal for DGI og DIF er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlemmer af begge organisationer. Tallet er for kalenderåret 2022, og et medlem tæller med i statistikken, når der er tale om et medlemskab i mindst tre måneder af året.

Det er muligt at dykke ned i tallene for de to organisationer på henholdsvis www.dif.dk/medlemstal og www.dgi.dk/medlemstal.

Medlemstal for 2022 (udvikling fra 2021 i parentes):
Samlede unikke medlemmer på tværs af DGI og DIF 2.339.654 (+110.878)
Danmarks Idrætsforbund: 2.016.260 (+84.195)
DGI: 1.771.646 (+123.116)

Medlemsudvikling for aldersgrupper (årgange/medlemmer/udvikling/udvikling i procent):
0-6 år 214.024 +22.145 +11,5%
7-12 427.537 +22.505 +5,6%
13-18 283.173 +10.682 +3,9%
19-24 161.132 +4.104 +2,6%
25-39 309.619 +20.732 +7,2%
40-59 490.681 +13.252 +2,8%
60-69 224.362 +6.489 +3,0%
70+ 229.126 +10.969 +5,0%
I alt 2.339.654 +110.878 +5,0%

Medlemstal fordelt på køn:
Kvinder: 1.007.823 (+58.190)
Mænd: 1.328.038 (+48.895)
Anden kønsidentitet: 3793 (N/A) *

Største idrætter:
Fodbold: 369.9444 (+14.797)
Gymnastik: 282.897 (+22.854)
Svømning: 250.532 (+27.394)
Fitness: 180.255 (+23.601)
Golf: 169.554 (+1.425)

Regionale medlemstal:
Fyn: 201.790 (8.758)
Hovedstaden: 672.547 (+35.290)
Midtjylland: 579.351 (+29.656)
Nordjylland: 243.608 (+11.066)
Sjælland: 331.396 (+14.708)
Sønderjylland: 306.184 (+11.386)

Om Bevæg dig for livet

Danmark skal være verdens mest idrætsaktive nation. En ambitiøs vision, som DGI og DIF arbejder for at indfri med støtte fra TrygFonden og Nordea-fonden. ’Bevæg dig for livet’ er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie, og startskuddet lød i 2015. Siden har ’Bevæg dig for livet’ blandt andet udviklet nye idrætskoncepter, tilbudt rådgivning, gennemført kampagner og stået bag events som Royal Run. Derudover er der indgået aftaler med en lang række såkaldte visionskommuner, som har forpligtet sig til at arbejde målrettet med visionen.

* Kategorien “anden kønsidentitet”: Her skal vi understrege, at tallet beror på bedste skøn fra foreningsrepræsentanten (formand). 

Andre læser også

Vigtigheden af affaldssortering

  Affaldshåndtering er en essentiel del af at beskytte miljøet og fremme bæredygtighed. Ved at sortere vores affald korrekt kan vi reducere mængden af affald, der ender på lossepladser, mindske forureningen [...]
  Læs mere

  Find de smukkeste smykker

   Smykker har i årtusinder været en integreret del af menneskets kultur og selvudtryk. Fra de antikke civilisationers prægtige guldkreationer til nutidens moderne design er smykker mere end blot tilbehør – [...]
   Læs mere