AVIZ

Nyt værktøj kan kortlægge indeklimaet på danske plejecentre

Nyt værktøj kan kortlægge indeklimaet på danske plejecentre
Nyt værktøj kan kortlægge indeklimaet på danske plejecentre

Pressemeddelelse

30.3.2023 08:00:00 CEST | Teknologisk Institut

Teknologisk Institut har i samarbejde med Høje Taastrup Kommune og rådgivningsfirmaet Transition udviklet et nyt værktøj til screening og forbedring af indeklimaet på danske plejecentre. Værktøjet er udviklet som led i undersøgelsen National kortlægning af indeklima på plejecentre, som er støttet af den filantropiske forening Realdania.

Screeningsværktøj

Indeklimaværktøjet er et strategisk værktøj, der på baggrund af en gennemgang af bygningens fysiske forhold samt målinger kan beregne, hvor der er problemer med indeklimaet og investeringsbehovet til at udbedre disse. Indeklimaværktøjet kræver minimal efterbehandling af data, og produktet er en dynamisk rapport.

Svingende indeklima på plejecentre

Undersøgelsen, der kigger nærmere på indeklimaet i 20 plejecentre, viser, at kvaliteten af indeklimaet er svingende og i nogen tilfælde ikke lever op til standarderne. Såvel ældre som personalet er udfordret af tør luft om vinteren. Det kan medføre tørhed i næse, øjne, kløe og tør hud. Ventilationssystemerne på beboernes badeværelser er i mange tilfælde indreguleret forkert, så nogle beboere har for lidt udsugning i badeværelset.

– Ud fra kortlægningen kan vi konkludere, at der i alle plejecentre er større eller mindre udfordringer med indeklimaet. Problemerne er forskellige, og med den rette tilgang kan de forholdsvist let blive løst. Det er dog overraskende at se, at kun ét af de ti undersøgte plejehjem har indblæsning af frisk luft i boligerne. Inden undersøgelsen blev iværksat, blev et af plejehjemmene besøgt, og her klagede natpersonalet over luftkvaliteten. Det hænger fint sammen med, at ventilationsforholdene ofte er for begrænsede, siger Merete Lyngbye, sektionsleder på Teknologisk Institut.

Værktøj taget i brug

Med et nyt værktøj i hånden kan kommunernes bygningsansvarlige nu gennemgå indeklimaet i de enkelte plejecentre og få konkret anvisning til, hvordan indeklimaet ved prioriteret indsats kan forbedres.

– Indeklimaet i plejecentre kan være udfordret af, at et plejecenter både er en arbejdsplads for plejepersonalet og et hjem for beboerne. Med værktøjet kan man helt konkret gennemgå både fællesarealer og beboernes boliger med parametre som luftkvalitet, ventilation og varme, oplevet støj og lyskvalitet. Derefter kan man målrettet finde eventuelle udfordringer og prioritere, hvor, hvordan og hvornår man skal sætte ind, siger Merete Lyngbye.

På baggrund af målingerne er der for det enkelte plejecenter udarbejdet et diagram, som viser, hvor der er plads til konkrete forbedringer, og hvor forholdene lever op til anbefalingerne. Konkret har Høje-Taastrup Kommune anvendt det nye indeklimaværktøj til at lave en målrettet indsats for at forbedre forholdene på kommunens plejecentre, fx udbedring af lysforhold i badeværelser og indregulering af ventilationsanlæg.

Om undersøgelsen

I undersøgelsen National kortlægning af indeklima på plejecentre er indeklimaet i 20 plejecentre fordelt på 10 kommuner blevet undersøgt. 10 af disse plejehjem har fået kortlagt indeklimaet ved hjælp af det nye screeningsværktøj, mens de resterende 10 på anden vis har fået målt og analyseret indeklimaet. Derudover har tre kommuner fået kortlagt det oplevede indeklima gennem antropologiske undersøgelser.

Andre læser også

Vigtigheden af affaldssortering

  Affaldshåndtering er en essentiel del af at beskytte miljøet og fremme bæredygtighed. Ved at sortere vores affald korrekt kan vi reducere mængden af affald, der ender på lossepladser, mindske forureningen [...]
  Læs mere

  Find de smukkeste smykker

   Smykker har i årtusinder været en integreret del af menneskets kultur og selvudtryk. Fra de antikke civilisationers prægtige guldkreationer til nutidens moderne design er smykker mere end blot tilbehør – [...]
   Læs mere