AVIZ

Ny analyse peger på udfordringer i psykologordningen

Ny analyse peger på udfordringer i psykologordningen
Ny analyse peger på udfordringer i psykologordningen

Pressemeddelelse

30.3.2023 09:41:54 CEST | Danske Regioner

Ventetiden til psykologbehandling med offentligt tilskud er steget de senere år. Danske Regioner satte sig derfor i 2022 i spidsen for en analyse af psykologområdet, som Implement Consulting Group og VIVE i fællesskab har foretaget.

Analysen viser, at ventetiden til psykologbehandling er steget fra i gennemsnit 8-10 uger i 2017 til i gennemsnit 15-17 uger i 2021. Ventetiden på psykologhjælp er steget, selvom der er ubrugte midler inden for ordningens økonomiske ramme.

Analysen viser også, at der gennem de senere år gives flere konsultationer, men til færre patienter. Antallet af patienter er faldet fra over 80.000 i 2017 til godt 77.000 i 2021. Det til trods for at antallet af konsultationer er steget i samme periode.

Tallene understreger et behov for, at den nuværende psykologordning bliver forbedret. Det mener Danske Regioners formand, Anders Kühnau. Han glæder sig derfor over, at Danske Regioner sammen med Dansk Psykolog Forening netop har indgået en aftale, som løser nogle af de mest åbenlyse problemer i ordningen.

– Vi har reelle udfordringer i den måde, vi imødekommer behovet for hjælp til borgere med psykiske problemer. Derfor er jeg glad for, at vi har indgået en aftale, som griber fat i blandt andet udfordringerne med ventetid. Men der er stadig behov for at tænke nyt, hvis vi skal imødekomme det stigende behov for psykisk og mental hjælp. Derfor ser vi fra regionerne frem til at spille ind i det arbejde om psykologsystemet, som er beskrevet i regeringsgrundlaget, siger Anders Kühnau.

Regionerne vil komme med anbefalinger

Analysen peger i sine anbefalinger på en række mulige indsatser, som kan supplere de klassiske én-til-én konsultation med fysisk fremmøde. Det kan eksempelvis være mere hjælp til selvhjælp, oprettelse af virtuelle tilbud samt mere brug af gruppeforløb. Analysen peger desuden på, der er brug for bedre viden om effekten af de nuværende tilbud.

– Vi vil nu dykke ned i analysen og komme med regionernes anbefalinger til, hvordan vi kan udvikle psykologområdet fremadrettet. Vi skal finde en måde at sikre, at flere borgere får den hjælp, de har brug for ved psykiske problemer, siger Anders Kühnau.

Analyse af psykologordningen (regioner.dk)

FAKTA

Hvis en læge i almen praksis vurderer, at en patient har behov for psykologbehandling med tilskud hos en praktiserende psykolog, kan lægen henvise til psykologbehandling. Hos privatpraktiserende psykolog ydes et tilskud på 60 pct. af regningen for udvalgte grupper med henvisning fra egen læge, mens 100 pct. af psykologens honorar dækkes, hvis man er ml. 18 og 24 år og henvist med depression eller angst. Ud over dette kan voksne, børn og unge borgere henvende sig til en privatpraktiserende psykolog og få behandling for egen regning. Samtidig har flere og flere private sundhedsforsikringer, hvor der ofte også kræves lægehenvisning.

Andre læser også

Find de smukkeste smykker

    Smykker har i årtusinder været en integreret del af menneskets kultur og selvudtryk. Fra de antikke civilisationers prægtige guldkreationer til nutidens moderne design er smykker mere end blot tilbehør – [...]
    Læs mere