AVIZ

Evaluering fastslår: Mindre pres og færre systemkrav gavner ledige borgere med psykiske vanskeligheder

Projektet ”På vej til arbejde” blev igangsat tilbage i 2017. Der blev i den forbindelse ansat fire ressourcekonsulenter, som ses på billedet her. De skulle varetage den koordinerende og støttende indsats i projektet. Fra venstre: Casper, Nadia, Kirja og Joane. Foto: Næstved Kommune
Projektet ”På vej til arbejde” blev igangsat tilbage i 2017. Der blev i den forbindelse ansat fire ressourcekonsulenter, som ses på billedet her. De skulle varetage den koordinerende og støttende indsats i projektet. Fra venstre: Casper, Nadia, Kirja og Joane. Foto: Næstved Kommune

Pressemeddelelse

30.3.2023 09:03:11 CEST | Næstved Kommune

Det gavner den enkelte borger, når beskæftigelsesområdet og det socialpsykiatriske område samarbejder om at få ledige borgere med psykiske vanskeligheder i beskæftigelse eller uddannelse.

Det viser en netop offentliggjort evaluering fra VIVE af projektet ”På vej til arbejde”, som Næstved Kommune og Psykiatrien Region Sjælland gennemførte sammen i perioden fra 2017 til 2021. De har modtaget 9,4 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond til projektet og til at gennemføre evalueringen.

Jobformidler i Center for Arbejdsmarked, Casper T. Nørby-Jæger, har været tilknyttet projektet som ressourcekonsulent. Han bekræfter, at den håndholdte og tålmodige indsats, hvor der ikke har været fokus på tiden, gavner borgerne.

– Borgerne har generelt ikke haft den store tiltro til jobcentret efter mange års ledighed og skuffelser. I projektet har de været fri fra pres, og de har fået tilbudt ”et helle” fra de krav, systemet stiller. De krav, der skulle stilles, har borgerne skulle stille selv, forklarer Casper T. Nørby-Jæger, der blandt andet har været med til at hjælpe en mand i 30’erne, som kom fra mange års ledighed, misbrug, sygdom og et liv med nedture og utallige uafsluttede forløb.

– Han havde mistet alt håb og troen på sig selv og på systemet. Vi har gennem projektet sammen fået skabt en ny fortælling, og nu har han fået troen tilbage.

Fokus på den enkelte borgers håb og drømme

Formålet med projektet har været at udvikle en recovery-orienteret beskæftigelsesindsats henvendt til aktivitetsparate borgere med psykiske vanskeligheder, som ikke har fået tilstrækkelig hjælp i den almindelige jobcenterindsats og det kommunale beskæftigelsessystem, men som samtidig ikke har så svære lidelser, at de er behandlingskrævende i den regionale behandlingspsykiatri.

Recovery handler om at hjælpe borgerne til at kunne hjælpe sig selv samt den enkelte borgers ansvar i sin egen udviklingsproces – med udgangspunkt i de håb og drømme, borgerne måtte have.

– Det er borgere, der er “faldet ned mellem to stole”, og som vi tidligere ikke har kunne hjælpe på samme måde. Med projektet har borgerne gennemgående haft kun én kontaktperson, og fokus har været på den enkelte borgers ønsker og ressourcer, fortæller forkvinde for Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, Charlotte Roest (S).

– Mange af borgerne har faktisk ikke haft drømme, fordi det var for farligt. Vi har hele tiden understøttet det, borgerne var i lige her og nu. Vi har kunne møde borgerne med paraderne nede, og vi har ikke haft en bagkant. Det afgørende har også været fleksibiliteten, og at vi havde mulighed for at tilpasse os, supplerer Casper T. Nørby-Jæger.

Den håndholdte indsats motiverer borgerne

Det centrale i projektet har været at afprøve ressourcekonsulenten som helt ny funktion. Derfor blev der i forbindelse med opstart af projektet ansat fire ressourcekonsulenter i Jobcenter Næstved med forskellige baggrunde. De har varetaget den koordinerende og støttende indsats i projektet og har haft adgang til sparring med den regionale behandlingspsykiatri og den kommunale socialpsykiatri, hvilket har haft en stor betydning for håndteringen af de psykiske udfordringer hos borgerne.

Gennem en håndholdt indsats med blandt andet individuelle støtteforløb og motiverende samtaler – med fokus på de positive forandringer hos den enkelte borger – har ressourcekonsulenterne støttet borgerne i troen på, at de ønskede mål var mulige at opnå.

– Den tætte dialog har virket og været afgørende for borgerne. De har haft en meget positiv oplevelse af indsatsen og har været meget glade for, at der gennemgående har været en kontaktperson i jobcentret. Det har givet motivationen til at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse. Der er ingen tvivl om, at det giver noget livskvalitet at være en del af et fællesskab og det at føle sig værdsat og anerkendt, siger Charlotte Roest.

Udover ressourcekonsulenterne har borgerne i projektet været tilknyttet en jobkonsulent i Næstved Kommune, som har haft ansvaret for at skabe kontakt til en virksomhed eller uddannelsesinstitution med henblik på at hjælpe borgeren på vej tilbage til arbejdsmarkedet. Og sagsbehandlere har taget sig af myndighedsarbejdet.

Mere omfattende problematikker end forventet

Et af de vigtigste mål med projektet har været at få ledige borgere med psykiske vanskeligheder i beskæftigelse eller uddannelse, inden de fik behov for psykiatrisk behandling – og dermed på sigt at kunne aflaste psykiatrien.

Det har dog vist sig undervejs at være udfordrende at afgrænse målgruppen og dermed henvise de rigtige borgere til projektet. Nogle af de henviste borgere havde mere omfattende problematikker end forventet – eksempelvis misbrugsproblemer eller fysiske helbredsproblemer – som forhindrede dem I at kunne gennemføre. Målgruppen blev derfor justeret undervejs til at omfatte borgere med moderate til mellemsvære psykiske problematikker.

Evalueringen viser derfor, at 148 ud af de i alt 195 borgere, der startede op i indsatsen, har gennemført egentlige forløb. De resterende er blevet afsluttet før tid. Ud af de 148 borgere har 35 procent haft lønnede timer og/eller været i uddannelse målt over en periode fra opstarten af deres forløb og frem til og med udgangen af 2021, hvor projektet blev afsluttet.

Det resultat lever op til projektets mål om, at mindst 20 procent af borgerne ville opnå ordinær beskæftigelse (lønnede timer på deltid eller heltid), og mindst 15 procent ville komme i uddannelse.

For den tidligere omtalte borger har projektet været medvirkende årsag til, at han i sommeren 2022 var klar til at starte i praktik som SOSU-medhjælper. Han er nu blevet ansat som timelønnet i samme virksomhed med et garanteret minimumstimetal på otte timer om ugen. Derudover tilbydes han vagter som vikar. Ifølge Casper T. Nørby-Jæger ville borgeren ikke være nået dertil uden den hjælp og støtte, han har fået gennem projektet ”På vej til arbejde”.

– Han bruger ofte sportsmetaforer til at beskrive sin udvikling. Hans fortælling er, at han er gået fra at sidde på bænken til at være med i startopstillingen. Jeg er sikker på, projektet har haft en stor betydning for ham og for mange af de andre borgere, konstaterer han.

Jobcentrene kan ikke løse opgaven alene

Projektet blev afsluttet i 2021. Konklusionen er, at projektet viser gode beskæftigelsesresultater og gode resultater i forhold til forebyggelse af behov for forløb i psykiatrien. Det er det tætte samarbejde, samspil og ikke mindst den faglige sparring mellem jobcenter, den kommunale socialpsykiatri og den regionale lokalpsykiatri, der har gavnet den enkelte borger og som derved har medvirket til de gode resultater.

Center for Arbejdsmarked i Næstved Kommune har siden projektets afslutning videreført nogle af de metoder, der har vist sig at være gavnlige for borgerne i målgruppen – eksempelvis de motiverende samtaler og tilgangen til borgeren med fokus på den enkeltes ønsker og ressourcer. Men den håndholdte indsats i jobcentrene koster, og det kan beskæftigelsesområdet ikke løfte alene.

– Det er helt klart vejen frem, og det bør vi have meget mere af. Men det kræver altså en særlig indsats, og jobcentrene kan ikke løse den opgave alene. Det er noget, vi bliver nødt til at være fælles om på beskæftigelsesområdet og i den socialpsykiatriske indsats, fastslår Charlotte Roest.

Andre læser også

Vigtigheden af affaldssortering

  Affaldshåndtering er en essentiel del af at beskytte miljøet og fremme bæredygtighed. Ved at sortere vores affald korrekt kan vi reducere mængden af affald, der ender på lossepladser, mindske forureningen [...]
  Læs mere

  Find de smukkeste smykker

   Smykker har i årtusinder været en integreret del af menneskets kultur og selvudtryk. Fra de antikke civilisationers prægtige guldkreationer til nutidens moderne design er smykker mere end blot tilbehør – [...]
   Læs mere