AVIZ

Klager over Aarhus-biskops embedsudøvelse afvises af Kirkeministeriet

Tidl. borgmester i Aarhus Thorkild Simonsen bisættes fra Aarhus Domkirke

Sådan lyder det fredag i en afgørelse fra Kirkeministeriet, der har behandlet to klagesager.

Den ene sag omhandler ifølge Kristeligt Dagblad en sag fra Norddjurs Provsti omkring en provst, der blev flyttet til andre opgaver på baggrund af nogle personalesager.

Det fik en række præster og menighedsråd i provstiet til at indsende en klage over biskoppen.

De udtrykte manglende tillid til biskoppens håndtering af sagen og et ønske om at få provsten tilbage.

Den anden klage omhandler ifølge Kristeligt Dagblad en sag fra Aarhus Domprovsti, hvor en domprovst sagde sit job op.

Det fik en kreds på 46 personer, heraf fire præster, til at indsende en bekymringsskrivelse til Kirkeministeriet, hvor der blev udtrykt mistillid til biskoppen.

Også denne klage afvises af Kirkeministeriet.

– Samlet set er det ministeriets konklusion, at biskop Henrik Wigh-Poulsen ikke har overskredet sine beføjelser eller sin ledelsesret som biskop i de forhold, som klagen omfatter, skriver ministeriet.

Biskoppen har kompetencen til at beslutte pastoratstrukturen i det pågældende stift efter forudgående høring af de berørte menighedsråd og præster, skriver Kirkeministeriet.

Det ligger også inden for en biskops ledelsesmandat at medvirke til at fremme en anmodning om ansøgt afsked eller en aftalt fratræden for en provst, hedder det.

Af en pressemeddelelse på Aarhus Stifts hjemmeside fremgår det, at biskoppen er tilfreds med afgørelsen.

– Jeg er tilfreds med, at Kirkeministeriet bakker op om vores sagsbehandling og ikke har fundet anledning til at kritisere den.

– Det sætter et godt punktum for sagen, så vi nu kan fokusere på at komme videre sammen som kirke i Norddjurs Provsti og Domprovstiet, siger Henrik Wigh-Poulsen.

/ritzau/

Andre læser også