AVIZ

Elbit-kommissorium: Sms’er skal indgå og ingen mundtlige vidner

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen holder pressemøde i Krudten Erhvervspark

Det fremgår af et udkast til et kommissorium for Elbit-undersøgelsen, som forsvarsordførerne har fået tilsendt af forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), og som Ritzau har set.

Danmark aftalte våbenkøbet med Elbit i januar. Måneden forinden købet havde Elbit ifølge Altinget krævet fremtidige ordrer for at droppe et sagsanlæg i en gammel sag mod Danmark. Sagen endte i et forlig.

Forsvaret har afvist, at der skulle være nogen sammenhæng mellem et forlig indgået mellem Danmark og det israelske firma Elbit og det senere våbenkøb.

Men det bliver alligevel et centralt spørgsmål, som skal besvares af undersøgelsen, fremgår det.

Ordførerne skal tirsdag svare på, om de kan se sig selv i kommissoriet og dets indhold, og om de eventuelt har ændringsforslag. Der er altså tale om regeringens oplæg til den advokatundersøgelse, der skal pågå.

Kommissoriet lægger også op til at undersøge, hvorfor ikke alle potentielle leverandører af nyt artilleri blev kontaktet med henblik på at afgive et tilbud.

Dertil skal det undersøges, om de involverede myndigheder bevidst har givet Folketinget urigtige oplysninger om fristen for at købe artilleri fra Elbit.

Folketinget fik oplyst, at deadline var i januar. Den var retteligt i juni.

Advokaterne skal vurdere, om myndigheder og embedsmændene deri har begået fejl – og om der i så fald skal være et disciplinært eller ansættelsesretligt efterspil, står der:

– Advokatundersøgelsen skal desuden undersøge og redegøre for de faktiske omstændigheder vedrørende forsvarsministerens rolle i sagen.

– Advokatundersøgelsen skal ikke udtale sig om, hvorvidt forsvarsministeren har begået eventuelle fejl eller forsømmelser, da det tilkommer Folketinget at tage stilling til sådanne spørgsmål.

Det var nuværende økonomiminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), der var forsvarsminister under forløbet.

En række partier har argumenteret for, at Statsministeriet og Udenrigsministeriets roller i sagen skal afdækkes.

Hverken Statsministeriet eller Udenrigsministeriet nævnes i kommissoriet. Til gengæld står der:

– Hvis advokaten som led i undersøgelsen vurderer, at materiale fra andre ministerier med videre kan være relevant, kan advokaten rette henvendelse til forsvarsministeren, som efter orientering af kredsen af partier, der støtter undersøgelsen, vil tage stilling til, om de øvrige ministerier skal anmodes om at udlevere materiale til brug for undersøgelsen.

Undersøgelsen ønskes afsluttet hurtigst muligt – og senest den 1. maj 2024, står der desuden.

/ritzau/

Andre læser også