AVIZ

364 ansøgninger til VIA i Holstebro

Der er ansøgningsfrist til de videregående uddannelser gennem kvote 1 den 5. juli. Derfor er det først til sommer, at VIA får overblik over årets samlede antal ansøgninger. Ansøgerne gennem både kvote 1 og 2 får besked tirsdag den 28. juli, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.
Der er ansøgningsfrist til de videregående uddannelser gennem kvote 1 den 5. juli. Derfor er det først til sommer, at VIA får overblik over årets samlede antal ansøgninger. Ansøgerne gennem både kvote 1 og 2 får besked tirsdag den 28. juli, om de er optaget på en ønsket videregående uddannelse eller ej.

Pressemeddelelse

15.3.2023 15:25:49 CET | VIA University College

Da klokken slog 12 i dag den 15. marts, lukkede ansøgningsfristen for at søge ind på de videregående uddannelser i kvote 2.

På VIAs campus Holstebro er der landet i alt 364 ansøgninger; et fald på 22 procent i forhold til sidste år. 176 af de indkomne ansøgninger er førsteprioritetsansøgninger til en af de syv uddannelser på VIA i Holstebro.

Størst interesse for velfærdsuddannelserne

”Uddannelserne til sygeplejerske, lærer, pædagog og socialrådgiver har i flere år været på top 10 over landets mest søgte videregående uddannelser. De er et uundværligt fundament under velfærdssamfundet,” siger prorektor Gitte Sommer Harrits, der er den øverst ansvarlige for alle VIAs uddannelser.

Det er da også de tre af de fire store velfærdsuddannelser, der har størst søgning i Holstebro. Sygeplejerskeuddannelsen har i alt modtaget 68 ansøgninger i forhold til 78 sidste år. Heraf er de 33 førsteprioritetsansøgninger, der svarer til en fremgang på 22 procent i forhold til sidste år.

På læreruddannelsen, har de modtaget i alt 49 ansøgninger i forhold til 56 sidste år; heraf 27 førsteprioriteter, der svarer til en fremgang på 17 procent.

Pædagogerne har modtaget i alt 69 af de indkomne ansøgninger mod 70 sidste år. Heraf 41 førsteprioriteter mod 40 sidste år.

Mindre godt ser det ikke ud for socialrådgiverne, der har modtaget 61 ansøgninger mod 90 sidste år. Heraf er de 29 førsteprioriteter mod 48 sidste år. Et fald på 40 procent førsteprioriteter.

Behov for mange flere socialrådgivere

Ifølge Gitte Sommer Harrits kan faldet i kvote 2 for socialrådgiveruddannelsen hænge sammen med kritikken af og politiske udmeldinger om at nedlægge jobcentrene. Dét vil påvirke beskæftigelsesområdet, som er en stor del af det arbejdsmarked, socialrådgivere i dag er ansat indenfor. Og vi ved, at det påvirker de unges søgemønster, hvis de ikke tydeligt kan se, hvad deres uddannelse kan føre til ansættelse indenfor.

Socialrådgivere arbejder med mennesker, der har det svært, og er dermed en vigtig faggruppe til at understøtte velfærdssamfundet. Så det er derfor vores store håb, at mange flere vil søge socialrådgiveruddannelsen gennem kvote 1 til sommer. For det har samfundet brug for,” siger prorektor Gitte Sommer Harrits.

Mange indsatser er allerede i gang

På Campus Holstebro er der også fald i ansøgningerne til ergoterapeutuddannelsen, der har modtaget 15 ansøgninger mod 21 sidste år. Fysioterapeuterne har fået 70 ansøgninger mod 114 sidste år, heraf 22 førsteprioritetsansøgninger mod 32 sidste år. Og bygningskonstruktørerne, der har modtaget 32 ansøgninger mod 35 sidste år, heraf 18 førsteprioriteter.

VIA appellerer til, at der politisk bliver søsat rekrutteringsindsatser til gavn for både velfærdsuddannelserne og det private erhvervsliv. Håbet er, at politikerne genetablerer en stor del af de engelsksprogede studiepladser på ingeniør- og businessuddannelser, som de fjernede fra professionshøjskolerne sidste år, og som ellers har tiltrukket både danske og internationale studerende – og dermed arbejdskraft.

”Rekrutteringsudfordringerne kræver tiltag fra mange fronter, og heldigvis oplever vi i VIA også øget engagement for at tackle den fælles samfundsopgave,” siger Gitte Sommer Harrits.

Fx er VIA i god dialog med gymnasierne i Region Midtjylland om initiativer, der kan få flere end de nuværende 17 procent af eleverne fra det almene gymnasium til at vælge at uddanne sig til sygeplejerske, pædagog, lærer eller socialrådgiver. Det kan fx være gennem nye fag med fokus på pædagogik og sundhed og gennem mere studievejledning om professionsuddannelserne.

Gitte Sommer Harrits roser tillige, at mange arbejdsgivere er blevet mere opmærksomme på at sikre en god overgang fra studie- til arbejdslivet for nyuddannede – blandt andet i form af mentorordninger, hvor unge sygeplejersker og pædagoger bliver knyttet til mere erfarne kolleger.

På VIAs campusser er der også søsat en række initiativer for at tiltrække flere studerende – særligt uden for Aarhus, hvor der er mange ledige studiepladser.

Der er ligeledes sat ind for at fremme det sociale studiefællesskab gennem aktiviteter med fx brætspil, strikkeklub, sport og studierelevante ture – foruden den legendariske fredagsbar.

VIA arbejder også målrettet for at tiltrække flere af de mange, der skifter karrierespor og dermed er ’oppe i årene’, når de starter hos VIA. I 2022 var hver tredje ansøger til VIAs uddannelser over 25 år.

Sådan fordeler kvote 2-ansøgningerne sig på VIAs Campus Holstebro

Bygningskonstruktør

Antal ansøgninger i 2023: 32

Antal førsteprioritetsansøgninger 2023: 18

Antal ansøgninger i alt i 2022: 35

Antal førsteprioritetsansøgninger 2022: 21

Ergoterapeut

Antal ansøgninger i 2023: 15

Antal førsteprioritetsansøgninger 2023: 6

Antal ansøgninger i alt i 2022: 21

Antal førsteprioritetsansøgninger 2022: 8

Fysioterapeut

Antal ansøgninger i 2023: 70

Antal førsteprioritetsansøgninger 2023: 22

Antal ansøgninger i alt i 2022: 114

Antal førsteprioritetsansøgninger 2022: 32

Lærer

Antal ansøgninger i 2023: 49

Antal førsteprioritetsansøgninger 2023: 27

Antal ansøgninger i alt i 2022: 56

Antal førsteprioritetsansøgninger 2022: 23

Pædagog

Antal ansøgninger i 2023: 69

Antal førsteprioritetsansøgninger 2023: 41

Antal ansøgninger i alt i 2022: 70

Antal førsteprioritetsansøgninger 2022: 40

Socialrådgiver

Antal ansøgninger i 2023: 61

Antal førsteprioritetsansøgninger 2023: 29

Antal ansøgninger i alt i 2022: 90

Antal førsteprioritetsansøgninger 2022: 48

Sygeplejerske

Antal ansøgninger i alt i 2023: 68

Antal førsteprioritetsansøgninger 2023: 33

Antal ansøgninger i alt i 2022: 78

Antal førsteprioritetsansøgninger 2022: 27 

Andre læser også

Vigtigheden af affaldssortering

  Affaldshåndtering er en essentiel del af at beskytte miljøet og fremme bæredygtighed. Ved at sortere vores affald korrekt kan vi reducere mængden af affald, der ender på lossepladser, mindske forureningen [...]
  Læs mere

  Find de smukkeste smykker

   Smykker har i årtusinder været en integreret del af menneskets kultur og selvudtryk. Fra de antikke civilisationers prægtige guldkreationer til nutidens moderne design er smykker mere end blot tilbehør – [...]
   Læs mere